Site PathHome > > 房產
0

土地供應專責小組第二場公眾論壇下月7日舉行

       香港環球新聞在線訊:土地供應專責小組第二場公眾論壇下月7日舉行,明日起接受登記。

 

         公眾論壇下午2時至5時在大埔社區中心舉行,以廣東話進行,現場設有英語即時傳譯。

 

        市民明日至周五可經網上電郵、傳真2865 2559或致電2114 4972登記。每次報名只可預留一個座位,先到先得,額滿即止。

 

       此外,專責小組本月27日至下月29日舉行巡迴展覽

 

       查詢可致電2114 4972或發電郵與專責小組公眾參與總監聯絡。


                                                                                                編輯:焱濃

0